Flere links

"tin9tus" - Anbefalelsesværdig bog om tinnitus - kan lånes på biblioteket

MusiCure - en hjælp for nogle patienter med tinnitus

Astma og allergi forbundet

Høreforeningen - Patientforening for hørehæmmede

Dansk Acusticusneurinom Forening

Dansk Søvnapnø Forening

deCIbel - Landsforeningen for cochlear implanterede børn

Coclear Implant Foreningen - Foreningen for voksne cochlear implanterede

Danske Døves Landsforbund

Online - gratis bestilling af batterier til dit høreapparat - foregår via Oticon

APD - Auditory Processing Disorder

Ventetider - for udvalgte behandlinger og operationer

Medicinkombination - evt. bivirkninger ved komb. af medicin, naturpræparater m.m.

Sundhedsstyrelsen

Patienterstatningen - Ordningen hvor man kan søge erstatning hvis man kommer til skade ifm. behandling herunder lægemiddelskader

Patienter og pårørende kan også indberette utilsigtede hændelser i sundhedssystemet

Er der bivirkninger ved din medicin? - skal det anmeldes til Lægemiddelstyrelsen?