Flere links

"tin9tus" - Anbefalelsesværdig bog om tinnitus - kan lånes på biblioteket

MusiCure - en hjælp for nogle patienter med tinnitus

Astma og allergi forbundet

Dansk Acusticusneurinom Forening

Dansk Søvnapnø Forening

deCIbel - Landsforeningen for cochlear implanterede børn

Online - gratis bestilling af batterier til dit høreapparat - foregår via Oticon

APD - Auditory Processing Disorder

Ventetider - for udvalgte behandlinger og operationer